Stacja Kontroli Pojazdów


Stacja Kontroli Pojazdów posiada
Certyfikat Instytutu TransportuSamochodowego

    Istniejemy dla naszych klientów od 1976 roku przy Przedsiębiorstwie Państwowej Komunikacji Samochodowej Gniezno, a od 1999 roku działamy jako jednostka samodzielna. Posiadamy wszelkie uprawnienia do wykonywania badań technicznych (tj. zezwolenie nr PGN-001 wydane przez Starostwo Powiatowe Gniezno) oraz do legalizacji i naprawy tachografów (tj. certyfikat wydany przez Polskie Centrum Akredytacji i upoważnienie wydane przez Główny Urząd Miar w Warszawie).


Oferujemy:

 • przeglądy okresowe i rejestracyjne przedłużające ważność dowodów
  rejestracyjnych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 t d.m.c.,
  ciągników rolniczych,

 • autobusy, motocykle, motorowery, ciągniki rolnicze

 • przyczepy rolnicze, ciężarowe i naczepy

 • pojazdy ciężarowe do 16 t d.m.c. i powyżej
 • labolatorium pomiarowe

 • pierwsze badania techniczne dla pojazdów przywiezionych z zagranicy,

 • badania techniczne pojazdów zasilanych gazem,
 • badania techniczne po wypadku lub kolizji drogowej,

 • badania techniczne pojazdów skierowanych przez starostę lub organ kontroli ruchu drogowego.

...............................................................................................................


Stacja kontroli pojazdów Tacho-Tech, © 2005
Projekt, realizacja i opieka: Otonet
Strony internetowe Gniezno